Søk

Meny

Våre tjenester.

Vi er en komplett maskinentreprenør som leverer kvalitetsjobber til det offentlige og private næringsliv. Våre fagfolk har lang erfaring og solid kompetanse innenfor tjenestene vi leverer. Vi har også tett samarbeid med mange partnere, slik at du kan få alt på ett sted hos oss. Vi har stort miljøfokus i alle jobbene vi gjør, store som små. 

Vei, vann og avløp er essensielle infrastrukturer for ethvert moderne samfunn. Disse tre elementene er avgjørende for å sikre at bygninger og infrastruktur er tilkoblet til de nødvendige forsyningsnettverkene. Dette kan inkludere alt fra å grave grøfter for vann- og avløpsrør til å bygge veier og installere gatebelysning. Gode planleggings- og implementeringsprosesser for disse infrastrukturprosjektene kan bidra til å redusere kostnader og minimere forstyrrelser for både offentlige og private virksomheter
Grunnarbeid er viktig i ethvert prosjekt og inkluderer forberedelse av byggegrunn for å sikre stabilitet og nødvendig infrastruktur til bygging. Vanlige arbeidsoppgaver inkluderer graving for å fjerne stein og jord, nivellering for å justere høyden på byggegrunn, fjerning av avfall, fundamentering for å sikre stabilitet, og installasjon av rørlegging og drenering for sikker og effektiv vannavledning. Vi bruker topp moderne gravemaskiner for å utføre disse oppgavene. Det kan også være andre oppgaver som kreves avhengig av prosjektets krav og omfang.

Trykkavløp er en type avløpssystem som transporterer avløpsvann under trykk fra et punkt til et annet ved hjelp av en serie med rør og pumper. Avløpsvannet fra hus og bygninger blir transportert til en samlepumpestasjon, hvor det blir pumpet inn i rørledninger under trykk. Rørene er vanligvis laget av PVC eller HDPE, og de er vanntette og sterke nok til å motstå trykket fra vannet som blir pumpet gjennom dem. Trykkavløp brukes ofte i områder med lavtliggende terreng eller hvor det er vanskelig å installere et gravitasjonsavløpssystem.

Kontakt oss gjerne for alle behov innen maskinetrenprenørfaget. Vi kan tilby en rekke andre tjenester, blant annet disse.

• Støttemurer
• Masseforflytning (i egne prosjekter)
• Overvannsdisponering
• Grunnarbeider på Idrettsbaner, park og lek

Hos oss får du alt på ett sted, så du slipper å forholde deg til mange leverandører. Vi har tett samarbeid med de beste i bransjen på disse tjenestene, og kan levere på dine behov i ett samlet prosjekt.

• Asfaltering
• Sprengning
• NOdig – kracking, boring•