Søk

Meny

Vår maskinpark.

En topp moderne maskinpark som utnytter den nyeste motorteknologien for å oppnå lavest mulig utslipp samt elektriske biler og maskiner. Dette representerer et betydelig fremskritt i retning av en bærekraftig fremtid, samtidig som effektivitet og pålitelighet opprettholdes. Denne grønne maskinparken viser veien mot en mer bærekraftig fremtid.

Elektrisk gravemaskin, en ny generasjon anleggsmaskiner. Uten støy og uten utslipp, miljøvennlig og bærekraftig.
Elektrisk gravemaskin, en ny generasjon anleggsmaskiner. Uten støy og uten utslipp, miljøvennlig og bærekraftig.