Maskinpark

Tveter & Lund AS satser på en moderne, solid maskinpark og ser at dette er lønnsomt.
Våre gravemaskiner har en vektklasse i alt fra 50 tonn og ned til 8 tonn.

De fleste maskiner er også utstyrt med moderne tilleggsutstyr som GPS/maskinstyring, rotortilt mm.

Hitachi ZX 350 (2 stk)

Hitachi ZX 290

Hitachi ZX 250

Hitachi ZX 225 (2 stk)

Hitachi ZX 210  (3 stk)

Hitachi ZX 135

Hitachi ZX 85

Komatsu PC 228 (2 stk)

Komatsu PW 148

Cat FLCR 325

Kobelko 85

Tveter & Lund AS satser på en moderne, solid maskinpark og ser at dette er lønnsomt.
For å kunne imøtekomme samfunnets krav om miljøbevissthet og kundenes krav til leveringsdyktighet
benytter vi oss kun av nye og moderne lastebiler

Scania R 560

Scania R 500

Scania R 164

Alle lastebilene er utstyrt med gode hengere for en nyttig og trygg frakt.

Tveter & Lund AS satser på en moderne, solid maskinpark og ser at dette er lønnsomt.
Tveter AS satser på tungt men brukervennlig utstyr for å sikre fremdriften i stein og matjordproduksjon

Cat 936

Komatsu WA 100

Tveter & Lund AS satser på en moderne, solid maskinpark og ser at dette er lønnsomt.
Ved mindre strekninger og ved ulent terreng kan det være godt og ha en maskin som kommer frem
I samarbeid med våre to 8-tonnere, så kommer disse frem og får jobben gjort.

Lamborghini med flakhenger

Case 3 med tipphenger

Tveter & Lund AS satser på en moderne, solid maskinpark og ser at dette er lønnsomt.
Tilgjengelighet er viktig for å kunne imøtekomme alle kunders krav
Dumpere er meget lastedyktige og fremkommelige.

Volvo A25

Bell 25 D

Moxy 30A

Bergmann 3012 Track

Bell 30

Tveter & Lund AS satser på en moderne, solid maskinpark og ser at dette er lønnsomt.
Etter år med erfaring og mange forskjellige oppdrag, så har det etter tid blitt godt utvalg i utstyr hos oss
Alt fra valsetog og komprimeringsplater til klyper, pigghammere og betongsakser.