Søk

Meny

Trykkavløp.

Har du hytte eller bolig i et område som ikke er tilkoblet kommunalt avløpsnett?
Da er trykkavløp løsningen!

NÅ KAN DU FÅ VANN OG MODERNE TOALETT PÅ HYTTA!

Vi leverer trykkavløp, som er bindeleddet til de kommunale avløpsnettet. Ta kontakt for et uforpliktende tilbud til deg og ditt vellag.

HVA ER TRYKKAVLØP?

Trykkavløp er et avløpssystem som benytter seg av mindre pumper hos den enkelte abonnent. Avløpsvannet pumpes fra denne pumpestasjonen inn på en pumpeledning som er felles for flere pumpestasjoner, og som leder til kommunal ledning og renseanlegg. Ledningene kan legges grunnere og tilpasses terrenget i større grad enn tradisjonelle rør. Trykkavløp gjør det mulig å forlenge det kommunale avløpsnettet til områder som ligger litt utenfor allfarvei.

HVORFOR TRYKKAVLØP?

Det er flere grunner til å velge trykkavløpssystem for avløpshåndtering. Her er noen fordeler ved å velge trykkavløp:

 1. Fleksibilitet og allsidighet: Trykkavløpssystemer kan installeres i områder med ulik topografi og geografiske forhold. Det gir større fleksibilitet sammenlignet med konvensjonelle gravitasjonsavløpssystemer som krever tilstrekkelig fall for avløpet. Trykkavløpssystemer kan tilpasses tilpasset eiendommens behov.

 2. Økonomisk effektivitet: Trykkavløpssystemer kan være kostnadseffektive for mindre befolkede områder eller områder med spredt bebyggelse. Systemet krever mindre graving og installasjon enn konvensjonelle systemer. Dette kan redusere kostnadene for anlegg og vedlikehold.

 3. Beskyttelse av miljøet: Trykkavløpssystemer bruker pumper til å transportere avløpet. Dette reduserer risikoen for overløp eller lekkasjer som kan forurense nærliggende vannkilder eller skade miljøet. Trykkavløpssystemer har også muligheten til å inkludere avanserte behandlingsmetoder som bidrar til renere avløpsvann.

 4. Mulighet for ressursgjenvinning: Trykkavløpssystemer kan også tillate muligheter for ressursgjenvinning. Avløpsvannet kan behandles og brukes til formål som vanning av grøntområder eller landbruk, noe som bidrar til å spare vannressurser.

 5. Skalerbarhet: Trykkavløpssystemer kan enkelt tilpasses og utvides etter behov. Hvis det er behov for økt kapasitet i fremtiden, kan systemet enkelt justeres ved å legge til flere pumper eller utvide rørsystemet.

Det er viktig å merke seg at valget av avløpssystem avhenger av lokale forhold og krav. Det anbefales å konsultere fagfolk og lokale myndigheter for å bestemme hvilket system som passer best for din spesifikke situasjon.

HVA KOSTER TRYKKAVLØP?

Hvilke kostnader er forbundet med etablering av trykkavløpssystem? Ved å velge vår tjeneste kan du forvente følgende kostnader:

 1. Anskaffelseskostnader: Dette inkluderer utgiftene knyttet til kjøp av trykkavløpssystemet, som inkluderer pumper, rør, ventiler og annet nødvendig utstyr. Prisene varierer avhengig av produsent og kvalitet på utstyret.
 2. Installasjonskostnader: For å få trykkavløpssystemet installert på eiendommen, vil det være nødvendig med installasjonsarbeid. Dette kan omfatte graving, tilkobling av rør og pumper, samt installasjon av kontroller og sensorer. Prisene vil avhenge av prosjektets omfang og kompleksitet.
 3. Tillatelser og godkjenninger: Før et trykkavløpssystem kan etableres, kan det være nødvendig med tillatelser og godkjenninger fra lokale myndigheter eller vann- og avløpsselskaper. Disse kan være forbundet med visse kostnader, som søknadsgebyrer eller inspeksjonskostnader.
 4. Elektrisk tilkobling: Trykkavløpssystemer krever strømforsyning for å drive pumpene. Kostnadene inkluderer elektrisk arbeid for å koble systemet til strømnettet, samt installasjon av eventuelle nødvendige kretsbrytere eller kontroller.
 5. Årlig vedlikehold og service: For at trykkavløpssystemet skal fungere optimalt, er regelmessig vedlikehold og service nødvendig. Dette kan innebære rengjøring av rør og pumper, utskifting av slitedeler og generell inspeksjon av systemet. Kostnadene vil variere avhengig av vedlikeholdsbehovet og eventuelle serviceavtaler med leverandører.

 

Vi anbefaler deg å konsultere våre fagfolk som spesialiserer seg på trykkavløpssystemer, for å få nøyaktige estimater basert på din spesifikke situasjon. De vil kunne gi deg detaljert informasjon om kostnadene og svare på eventuelle spørsmål du måtte ha.

Slik går du frem for å få trykkavløp til din eiendom

Planlegging og undersøkelse

 

 • Undersøk grundig området der trykkavløpsanlegget skal bygges. Dette innebærer å kartlegge topografi, jordforhold, eksisterende infrastruktur og eventuelle hindringer som kan påvirke anlegget.
 • Vurder behovet for trykkavløpssystemet basert på områdets beliggenhet, befolkningstetthet, vekstprognoser og eksisterende avløpsinfrastruktur.
 • Utarbeid en detaljert plan som inkluderer rørtraseer, pumpestasjoner, kontrollsystemer og eventuelle nødløsninger. Sørg for å vurdere de nødvendige tillatelsene og reguleringskravene som kreves før du går videre.

Bygging og installasjon

 • Utfør graving og legging av rørledninger etter den planlagte traseen. Dette kan inkludere ulike metoder som åpen grøft, horisontal boring eller styrt boring, avhengig av lokale forhold.
 • Monter trykkavløpspumper og tilhørende kontrollsystemer i pumpestasjonene. Plasser pumpestasjonene strategisk for å sikre optimal trykkavløpsflyt.
 • Dimensjoner rørledninger og pumpestasjoner riktig basert på beregninger av avløpsvolum, trykkfall og den nødvendige kapasiteten for å håndtere avløpet effektivt.
 • Installer eventuelt ekstrautstyr som avløpsbehandlingsenheter, nødstrømsystemer eller alarmsystemer for å møte lokale forskrifter og krav.

Testing, drift og vedlikehold

 • Utfør grundige tester og inspeksjoner av trykkavløpsanlegget for å sikre at alle komponenter fungerer som de skal og at systemet er tett og pålitelig.
 • Gi opplæring til driftspersonell slik at de er kjent med systemets drift, vedlikeholdsprosedyrer og nødprosedyrer.
 • Etablér rutiner for jevnlig vedlikehold og inspeksjon av trykkavløpsanlegget, inkludert rengjøring av rørledninger, overvåking av pumpestasjoner og utskifting eller reparasjon av slitte eller defekte komponenter.
 • Implementer et system for kontinuerlig overvåking av trykkavløpsanlegget for å oppdage eventuelle avvik eller problemer og iverksette tiltak for å sikre en effektiv og pålitelig drift.

 

Det er viktig å merke seg at dette er en generell beskrivelse, og det anbefales å søke veiledning fra fagfolk eller lokale myndigheter for å få spesifikke instruksjoner og følge gjeldende lover og forskrifter ved etablering av et trykk

Nå kan drømmen om vannklosett på hytta bli sann!

VI HAR MILJØFOKUS I VÅRT ARBEID

Endelig kan drømmen om vannklosett på hytta bli virkelig. Trykkavløp gjør det mulig å introdusere vannklosetter på avsidesliggende hytter, og samtidig koble det til det offentlige vann- og kloakksystemet.

Tidligere har avfallshåndtering vært en utfordring for hytteeiere, med primitive løsninger og utedoer som begrenser komforten og gleden ved å være på hytta. Men nå kan man nyte avslappende dusjer og bekymringsfri bruk av toalettet akkurat som hjemme, uten å måtte bekymre seg for avfallshåndtering.

Drømmen om et vannklosett på hytta har endelig blitt en realitet. Enkel tilgang til rent vann og moderne avløpssystemer har forvandlet hyttelivet, gjort det mer behagelig og miljøvennlig. Nå kan hytteopplevelsen bli enda mer avslappende og bekymringsfri, samtidig som man opprettholder en god balanse mellom komfort og naturens skjønnhet.

FAKTA OM TRYKKAVLØP 

 • Tveter & Lund kan levere på hele Østlandet
 • Tveter & Lund tar hele prosessen fra søknadsarbeid til ferdigstillelse
 • Tveter & Lund tar ansvar for årlig service (vår- og vinterklargjøring)