SALTBRYGGA

Byggherre: Alfa Eiendom as

Tveter & Lund har etablert infrastruktur med vei, vann og avløp.

Grunnarbeid for eneboliger, rekkehus og leilighetsbygg. Det er gravd ut for p-kjeller, kjellerløsninger og avfallsløsninger under kote 0.

Total kontraktsum for infrastruktur og grunnarbeider ca 14 mill.