Husebykroken

Grunnarbeider for bygningsmasse samt etablering og ombygging av ca 100 parkeringsplasser.

Dette omhandler etablering av vann og avløpsanlegg, grunnarbeider for selve bygget og utførelse av utomhusarbeider

LKE står som utbygger og Tveter er underentreprenør for PEAB AS som har kontrakten.

Kontraktssum grunnarbeider; ca 4,2 mill