Amundrød Syd

Grunnterrengarbeid for ca 50.000 km² industriareal.

Arbeidene utføres for Bergene Holm Eiendom AS.